Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

Fındıkta Gübreleme

FINDIKTA GÜBRELEME

Fındıkta gübreleme verim ve kaliteyi arttıran en önemli

unsurlardan biridir. Fındık bitkisinin yıl içinde ihtiyaç

duyduğu besin elementlerinin yapılan analiz sonucuna

göre gübreleme ile topraktan ve yapraktan verilmesi

gerekir.

YAPRAKTAN GÜBRELEME

Bitkiler gereksinim duydukları besin elementlerinin

büyük bir bölümünü kökleriyle, çok az bir kısmını da

yapraklarıyla alırlar.

Yapraktan gübreleme topraktan besin elementleri

alınımının sınırlandığı

durumlarda faydalı olur. Bu uygulama özellikle

toprakta bitkilerin alamayacakları forma dönüşen bitki

besin elementlerinin bitkiye uygulanmasında ve bitkiye

çok düşük miktarlarda verilmesi gereken besin elementi

uygulamalarında faydalıdır. Gereksinim duyulan bu

besin elementlerinin uygun zamanlarda bir ya da birkaç

kez püskürtülerek uygulanması bitkinin verim ve

kalitesini olumlu etkiler.

· Püskürtülecek çözelti hazırlanırken çözeltiye uygun

miktarda yapıştırıcı madde konulmalıdır. Böylece

püskürtülen besin elementinin yaprak yüzeyinde

kalması sağlanır.

· Püskürtülen çözelti olabildiğince düşük yoğunlukta

(%0.1-0.5) olmalıdır.

· Yapraktan gübreleme serin ve bulutlu günlerde

Kireç, hayvan gübresi ve azotlu gübre verildikten sonra

mutlaka çapalanarak toprağa karıştırılmalıdır.

Yanmamış ahır gübresi hastalık, zararlı ve yabancı ot

içermektedir. Bahçeye verilen yanmamış ahır gübresi

nedeniyle hastalık ve zararlı görülebilir, yabancı ot miktarı

artabilir. Bu nedenle bahçeye verilen ahır gübresi mutlaka

yanmış olmalıdır

Fosforlu ve potasyumlu gübreler bitkinin taç izdüşümü

altına 10-15 cm derinlikte açılan 16–32 adet arasındaki

çukurlara eşit olarak dağıtılıp üzeri toprakla kapatılır.

Kireç ile fosforlu gübreler aynı anda verilmemelidir.

Gübreleme yapılırken dikkat edilecek en önemli

konulardan biri de gübreleme zamanıdır. Verilen

gübreden en iyi verimi almak için bitkinin gelişim

dönemleri (karanfil açma dönemi, tomurcuğun patlama

dönemi…) dikkate alınmalıdır.

TOPRAKTAN GÜBRELEME

Bitkiler ihtiyaç duydukları besin elementlerinin büyük bir

bölümünü kökleriyle alırlar. Bu nedenle bitki ihtiyacının

büyük bir kısmını topraktan yapılan gübreleme ile karşılar.

Bitkinin eğimli arazilerde kök dağılımı eğim yönünde daha

fazlayken, düz arazilerde eşit dağılmaktadır. Bitkinin besin

elementlerini kökleriyle aldığı düşünülürse bitki eğimli

arazilerde eğim yönünde daha fazla bitki besin elementini

alacaktır. Bu nedenle gübreleme yapılırken bitkinin kök

dağılımı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kasım-Aralık Ayları: Kireç, taç izdüşümünde 30 – 40 cm

Kasım - Şubat Ayları Arasında: Fosforlu ve potasyumlu

gübreler bitkinin taç izdüşümü altına 10-15 cm derinlikte

açılan 16–32 adet arasındaki çukurlara eşit olarak

dağıtılıp üzeri toprakla kapatılır.

Kasım – Mart Ayları Arasında: Hayvan gübresi, taç

izdüşümünde 30 – 40 cm genişliğinde oluşturulan

dairesel banda serpilip, toprağa karıştırılır.

Mart Ayında Tomurcuklar Kabarmaya Başladığında:

Azotlu gübrenin birinci yarısı kullanılır. Taç

izdüşümünde 30–40 cm genişliğinde oluşturulan

dairesel banda serpilip toprağa karıştırılır.

Mayıs Ayının İkinci Yarısında ve Haziran Ayının Başında:

Azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılır. Mart ayında

verilen azotlu gübre ile aynı şekilde verilir. Bu dönemde

v e r i l e n g ü b r e b i r s o n r a k i s e n e n i n v e r imi n i

etkilemektedir.

(ALINTI)